StartAlkohol, servering till allmänhet - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-04
Uppdaterad 2021-05-17 15:22
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Handläggningstiden är i regel åtta veckor för permanenta tillstånd under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta. Då blanketten skickas in tar handläggare kontakt för tidsbokning av kunskapsprov.

 

Om tjänsten

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.

Den här ansökan avser serveringstillstånd för stadigvarande servering av alkohol som kan gälla hela året eller under viss del av året och kan ges för servering till allmänheten. (Även för servering till slutna sällskap.)

OBS. Denna tjänst använder en extern tjänst som snart även kommer göra det möjligt att signera formuläret med e-legitimation innan du skickar in för registrering. Tills vidare kan du fylla i formuläret på datorn, skriva ut, signera för hand och skicka in via vanlig post. Du kan även kontakta handläggaren för att få en blankett hemskickad.

Villkor

Den som söker serveringstillstånd måste kunna visa att hen är lämplig med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt. Kunskaper i alkohollagstiftningen visas genom att avlägga kunskapsprov hos kommunen.