StartGunnar Larsson, Miljöinspektör
Kontaktperson

Gunnar Larsson, Miljöinspektör

Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2017-12-21 22:06
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Enskilda avlopp, täkter, vattenskyddsföreskrifter, vattenförvaltningsfrågor, kommunövergripande VA-planer, nedgrävning av häst, förhandsbesked

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 82
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala