StartGunnar Larsson, Miljöinspektör
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2021-12-28 13:19
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Enskilda avlopp, vattenskyddsföreskrifter, vattenförvaltningsfrågor, kommunövergripande VA-planer, nedgrävning av häst, förhandsbesked

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala