StartBygga, bo och miljöNaturvård, parker
Kategori
Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2021-10-21 10:25
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.