StartElisabeth Hallgren, Livsmedelsinspektör
Kontaktperson
Publicerad 2020-06-24
Uppdaterad 2021-06-14 08:58
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala