StartLena Pettersson, Miljöchef
Kontaktperson
Publicerad 2021-12-28
Uppdaterad 2021-12-28 13:25
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Miljöchef

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224- 74 73 94
Fax: 0224-67 78 00
E-post: lena.pettersson3@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala