StartHelena Lindström, Miljöinspektör
Kontaktperson

Helena Lindström, Miljöinspektör

Publicerad 2017-06-21
Uppdaterad 2020-10-02 15:48
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

TF miljöchef. Förorenad mark, miljöfarlig verksamhet/industri

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 81
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala