StartMoa Olivensjö, Miljöinspektör
Kontaktperson

Moa Olivensjö, Miljöinspektör

Publicerad 2018-10-02
Uppdaterad 2018-10-02 11:10
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Enskilda avlopp

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 88
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala