StartJulia Johansson, Miljöinspektör
Kontaktperson
Publicerad 2021-12-28
Uppdaterad 2021-12-28 13:27
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Enskilda avlopp

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 79
Fax: 0224-67 78 00
E-post: julia.johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala