StartEmelie Jangholt, Miljöinspektör
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2020-10-02 12:45
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Hälsoskydd, hygieniska lokaler, nedskräpning, radon, buller, strålning

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 78
Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala