StartBygga, bo och miljöBuller och luftkvalitet
Kategori

Buller och luftkvalitet

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2020-04-07 09:05
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.