StartAnvänder du stickande/skärande verktyg i din hygienverksamhet?
Informationstjänst
Publicerad 2021-08-26
Uppdaterad 2023-06-08 12:48
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

I och med en förändring i en av lagen miljöbalkens förordningar, omfattas nu flera stickande/skärande verksamheter av kravet på anmälningsplikt.

Verksamheter som är anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. 

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till kommunens miljöenhet, se länk nedan för att komma till anmälningsblanketten.

Om du är osäker på ifall din verksamhet omfattas av anmälningsplikten går det bra att skicka in en anmälan ändå så får en handläggare bedöma om verksamheten omfattas av bestämmelserna i den nya lagstiftningen.

Vad kostar det?

Då kommunens miljöenhet ej varit förberedd på innebörden av denna lagändring, finns bl a ingen anpassad taxa framtagen gällande avgift för handläggning av dessa anmälningar. Miljöenheten rekommenderar er dock att inkomma med anmälan, så får vi återkomma till er med uppgifter om vad det kommer att kosta. Önskar ni då dra tillbaka er anmälan, kommer ingen avgift att faktureras.

Mer information

Mer information om detta finner ni på Socialstyrelsens webbplats, länk nedan. Där går också att  läsa om så kallad miljösanktionsavgift – en form av böter som ska betalas om man inte anmäler sin verksamhet till miljöenheten.

Miljöenheten kommer till en början inte att ta ut någon miljösanktionsavgift från de verksamheter som i och med ändringen kommit att omfattas av anmälningsplikten, utan att först ha upplyst verksamheterna om anmälningsplikten.

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Du som utför estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska istället anmäla din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Mer information om detta finner du på IVO:s webbplats, se länk nedan.

Anmälningsblankett

Information från Socialstyrelsen gällande anmälningspliktig verksamhet

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar | IVO.se

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998:808 t.o.m. SFS 2020:1174 - Riksdagen (9 kap.)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Svensk författningssamling 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2021:368 - Riksdagen (38§)

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se