StartSofia Söderberg, Kommunekolog
Kontaktperson
Publicerad 2021-05-04
Uppdaterad 2021-06-11 10:01
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 91
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala