StartKajsa Vestman, Miljöinspektör
Kontaktperson

Kajsa Vestman, Miljöinspektör

Publicerad 2020-02-05
Uppdaterad 2020-06-24 11:26
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Hälsoskydd, hygieniska lokaler, nedskräpning, radon, buller, strålning

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 73
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala