StartReceptfria läkemedel
Informationstjänst
Publicerad 2016-05-10
Uppdaterad 2024-01-24 16:39
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Miljöenheten Sala-Heby kontrollerar försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek i Sala och Heby kommuner. Innan du påbörjar detaljhandel med receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket, som har tillsynsansvar över handeln med vissa receptfria läkemedel.

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel gör det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har ansvar att kontrollera så att regelverket efterlevs ute i handeln medan Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten. 

Anmälan om försäljning

Är du näringsidkare som avser att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska du först anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas. Anmälan görs på särskilt formulär som finns på Läkemedelsverkets webbplats. Alla större förändringar som sker i din verksamhet ska också anmälas till Läkemedelsverket - även om du upphör med försäljningen.

Avgifter

Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel ska, enligt regeringens förordning, betala en årsavgift till Läkemedelsverket. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Även kommunen tar ut en avgift för kontrollen av en verksamhet. Det innebär att vi fakturerar för den faktiska tiden som vi lägger på kontrollbesöket, inklusive förarbete och efterarbete.