StartAnna Winnersjö Edholm, Kommunekolog
Kontaktperson
Publicerad 2021-05-14
Uppdaterad 2021-06-11 10:03
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Naturvård, strandskydd

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 93
Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala