StartCarina Folkegård, Alkoholhandläggare
Kontaktperson

Carina Folkegård, Alkoholhandläggare

Publicerad 2019-04-11
Uppdaterad 2020-06-24 11:35
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala