StartÅsa Wievegg, Livsmedelsinspektör
Kontaktperson

Åsa Wievegg, Livsmedelsinspektör

Publicerad 2020-10-05
Uppdaterad 2020-10-05 09:14
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Dricksvatten , Livsmedel, Livsmedelshygien, Livsmedelssäkerhet, Matförgiftningar, Skadedjur vid livsmedelshantering

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala