StartByggenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-07-09
Uppdaterad 2023-09-19 08:12
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 73 40
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Bygg och miljö Sala-Heby

Besök oss

Sala

Du kan träffa byggenhetens handläggare via kontaktcenter/turistinformationen vid Stora torget i Sala. För att säkerställa att en handläggare finns tillgänglig rekommenderas att först boka tid via 0224-74 70 00 eller byggmiljo@sala.se

Heby

För att träffa en handläggare i Heby, kontakta oss för att boka tid via 0224-74 70 00 eller byggmiljo@sala.se
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, 744 32 Heby