StartByggenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-07-09
Uppdaterad 2022-06-14 16:50
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 73 40
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Bygg och miljö Sala-Heby

Öppettider

Sala kommun

Måndag-fredag, kl. 8-17

Heby kommun

På grund av rådande pandemi bemannas ej Heby kommun i dagsläget.
Vi hänvisar istället till kontaktcenter i Sala (0224-74 70 00).
 

Besöksadress Heby

Tingsgatan 11, 744 32 Heby