StartByggenheten
Kontaktobjekt

Byggenheten

Publicerad 2016-07-09
Uppdaterad 2020-10-13 14:38
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 73 40
Telefontider:

Fax: 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Bygg och miljö Sala-Heby tar emot besök i både Sala och Heby. För att vara säker på att få hjälp med just det du önskar föreslår vi att du ringer oss innan ditt besök.

Öppettider

Sala kommun

Måndag-fredag, kl. 8-17

Heby kommun

Bemannas av personal från byggenheten: Tisdagar kl. 9-12 och 13-15
Bemannas av personal från miljöenheten: Torsdagar kl. 9-12 och 13-15

Övrig tid ber vi er ringa till kontaktcenter i Sala 0224-74 70 00

Besöksadress Heby

Tingsgatan 11, 744 32 Heby