StartGabriel Lidström, Enhetschef Byggenheten
Kontaktperson
Publicerad 2017-06-16
Uppdaterad 2022-12-08 08:18
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1
Telefon: 0224-74 73 40
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala