StartGabriel Lidström, Enhetschef Byggenheten
Kontaktperson
Publicerad 2023-09-19
Uppdaterad 2024-05-20 14:30
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1
Telefon: 0224-74 73 45
Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala