StartSteve Söderström, Bygglovshandläggare
Kontaktperson
Publicerad 2022-02-14
Uppdaterad 2022-06-14 16:58
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala