StartJosefine Hagström, Bygglovshandläggare
Kontaktperson
Publicerad 2022-12-08
Uppdaterad 2022-12-08 08:20
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: +46224747351
Fax: 0224-188 50
E-post: patrik.fredlund@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala