StartBygglov - rådgivning
Självservice
Publicerad 2022-09-22
Uppdaterad 2024-06-17 13:22
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt. 

Vid bygglovsrådgivningen får du prata med en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering. Det kan exempelvis röra sig om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Du kan även rådgöra med våra handläggare kring lämpliga utformningar och konstruktioner av ditt bygge. 

Du kan ringa till kommunens bygglovsrådgivare på telefon 0224-74 73 40 (måndag–onsdag kl. 13:00–15:00), skicka mail till byggmiljo@sala.se eller söka kontakt via Medborgarkontoret

 

Bygglovsrådgivning under 1/7 - 2/8 2024

Bygglovsrådgivning via e-post byggmiljo@sala.se är möjlig under hela sommaren.
Svarstiderna kan vara något längre under perioden.

Bygglovsrådgivningen via telefon kommer att vara stängd under perioden (1/7 - 2/8 2024).

Från och med 5 augusti 2024 har bygglovsrådgivningen åter ordinarie telefontider 
Måndag-onsdag kl. 13:00-15:00.