StartBygglov - rådgivning
Självservice
Publicerad 2022-09-22
Uppdaterad 2023-12-22 08:04
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Vid bygglovsrådgivningen får du prata med en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering. Det kan exempelvis röra sig om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Du kan även rådgöra med våra handläggare kring lämpliga utformningar och konstruktioner av ditt bygge.

Bygglovsrådgivningen kommer att vara stängd under julledigheten från den 25 december 2023 till den 8 januari 2024. 
Därefter återgår rådgivningstiderna till de ordinarie, dvs. måndag-onsdag 13:00-15:00.