StartBygglov - rådgivning
Självservice

Bygglov - rådgivning

Publicerad 2017-09-21
Uppdaterad 2021-11-16 10:45
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om tjänsten

Bygglovsrådgivningen kommer att ha avvikande rådgivningstider en tid framöver. Följande tider gäller:

Vecka 46 - Rådgivningstelefon öppen måndag, övriga dagar stängd.

Vecka 47 - Rådgivningstelefonen öppen måndag och tisdag, övriga dagar stängd.

Vecka 48 - Rådgivningstelefonen öppen måndag och tisdag, övriga dagar stängd.

Därefter återgår rådgivningstiderna till de ordinarie, dvs. måndag-torsdag 13:00-15:30.

 

Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt.

Vid bygglovsrådgivningen får du träffa en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant du kan behöva känna till innan du kommit för långt i din planering. Det kan exempelvis röra sig om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Du kan även rådgöra med vår handläggare kring lämpliga utformningar och konstruktioner av ditt bygge.

Som tidigare kan du naturligtvis ringa till kommunens bygglovsrådgivare på telefon 0224-74 73 40 (måndag–torsdag kl. 13.00–15.30), eller söka kontakt via Medborgarkontoret.