StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller riva
Kategori
Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2021-12-02 14:02
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.