StartAnna Thornell, Bygglovskoordinator
Kontaktperson

Anna Thornell, Bygglovskoordinator

Publicerad 2020-01-13
Uppdaterad 2020-01-16 14:42
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-747347
Fax: 0224-74 73 08
E-post: Anna.Thornell@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala