StartPlan- och utvecklingsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-16
Uppdaterad 2023-11-13 10:29

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enhetens uppgifter kan i stora drag delas in i följande områden: fysisk planering, utvecklingsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, bredband samt samhällsbetalda resor. Vi finns i Rådhusets lokaler (med ingång via Medborgarkontoret/turistbyrån) där vi sitter en trappa upp.