StartEva Suikkonen, Mark- och exploateringsstrateg
Kontaktperson
Publicerad 2022-09-26
Uppdaterad 2023-05-19 09:48

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 28
Fax: 0224-67 78 00
E-post: eva.suikkonen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala