StartMikael Bergvall, Mark- och exploateringsingenjör
Kontaktperson
Publicerad 2018-06-27
Uppdaterad 2018-06-27 09:13

Ärenden

Mark- och exploateringsfrågor, arrenden, tomtkön m.m.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224 - 74 73 23
Fax: 0224-67 78 00
E-post: mikael.bergvall@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala