StartLinnea Landfors, Miljöstrateg
Kontaktperson
Publicerad 2018-01-17
Uppdaterad 2023-11-02 08:03

Ärenden

Miljöstrategen är placerad hos Plan- och utvecklingsenheten men arbetar med hållbarhetsfrågor för hela kommunorganisationen.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 74 07
Fax: 0224-67 78 00
E-post: linnea.landfors@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala