StartDaniel Holmvin, Kommundirektör
Kontaktperson
Publicerad 2017-06-30
Uppdaterad 2022-06-21 08:03

Ärenden

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören är högste ansvarig för att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Adress: Kommunhuset, Stora torget 1 B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Fax: 0224-67 78 00
E-post: daniel.holmvin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala