StartDaniel Holmvin, Kommunchef
Kontaktperson

Daniel Holmvin, Kommunchef

Publicerad 2017-06-30
Uppdaterad 2021-03-18 15:31

Ärenden

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunchefen är högste ansvarig för att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Adress: Kommunhuset, Stora torget 1 B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Fax: 0224-188 50
E-post: daniel.holmvin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala