StartKultur och fritidskontoret
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-07-27
Uppdaterad 2024-01-05 08:33

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Besökstider:

Stängt alla aftnar och helgdagar.

Telefon: 0224-74 77 00
Telefontider:

Stängt alla aftnar och helgdagar.

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kulturfritid@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kultur och fritid erbjuder kommunens invånare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet med funktionella anläggningar, bibliotek och idrottsanläggningar, en mycket kompetent personal, nära samarbete med föreningslivet, andra kommunala förvaltningar, organisationer och enskilda.

Vår verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, tillgängliga både fysiskt, geografiskt och ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till ett aktivt deltagande i aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen främjas.

Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska prioriteras.

Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten. Idrott, kultur, hälsa och rekreation är lika viktiga delar av kultur- och fritidsverksamheten.

Vår organisation

Kultur och fritids verksamhet är organiserad enligt följande:
•    Anläggningar
•    Fritid - RIK-skola (Rörelse-Idrott-Kultur) 
•    Bibliotek
•    Kultur - Kulturskola
•    Kv Täljstenen/Ungdomslokalen
•    Simhallen
•    Träffpunkt för Seniorer, Kaplanen

 

Relaterade tjänster