StartRoger Nilsson, Kultur- och fritidschef
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-13
Uppdaterad 2020-03-23 08:52

Ärenden

Generella frågor kring kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 78 21
Fax: 0224-188 50
E-post: kulturfritid@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala