StartRIK-skolan
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-03-29
Uppdaterad 2024-01-05 08:34

Adress: N Esplanaden 5

Telefon: 0224-74 78 22

Fax: 0224-67 78 00
E-post: eleonor.eklund@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

RIK-skolan är ett samarbete mellan skola, föreningsliv och Sala kommun Kultur och fritid.

Om RIK-skolan

RIK-skolan står för Rörelse Idrott och Kultur i skolan där målgruppen är elever i årskurs 1-3. Alla skolor i Sala kommun deltar. Föreningarna kommer till skolan en lektionstimme per vecka och klass. Aktiviteterna sker på skoltid.

RIK-skolan

 • är ett samarbete mellan Kultur och fritid, skolan och föreningarna
 • sätter barnet i centrum.
 • har en helhetssyn på barnets utveckling
 • ger flickor och pojkar lika stor chans till aktiviteter

RIK-skolan vill

 • skapa regelbundna rörelsevanor
 • intressera fler flickor för idrott 
 • motverka tidig specialisering
 • stimulera till aktivt kulturutövande

genom

 • lek, "prova-på-aktiviteter"
 • kultur och skapande
 • rörelse och idrott

Vill din förening medverka?

Vi behöver fler föreningar som kan medverka i RIK-skolan. Är er förening intresserad, kontakta aktivitetssamordnare Eleonor Eklund.

Relaterade tjänster