StartFörtroendemannaregister
Informationstjänst
Publicerad 2020-06-17
Uppdaterad 2023-01-23 11:49

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Uppdateringar i förtroendemannaregistret pågår under perioden 2022-12-27 - 2023-01-30

Du kan hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vad de tillhör för parti.

Du kan även söka efter en enskild förtroendevald.

Sala kommuns förtroendevalda