StartKontoret för utbildning och arbetsmarknad
Kontaktobjekt

Kontoret för utbildning och arbetsmarknad

Publicerad 2017-02-20
Uppdaterad 2021-08-05 11:21

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-774 46
E-post: utbildning.och.arbetsmarknad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På skolnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från och med årsskiftet 2014/2015 som en verksamhet under kommunstyrelsens förvaltning.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Anknytningar

Personal