StartSkolkontoret
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-20
Uppdaterad 2023-03-31 10:33

Adress: Stora torget 1, Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-774 46
E-post: skolkontoret@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från och med årsskiftet 2014/2015 som en verksamhet under kommunstyrelsens förvaltning.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Personal

Relaterade tjänster