StartSkolkontoret
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-20
Uppdaterad 2024-03-22 08:32

Adress: Stora torget 1, Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-774 46
E-post: skolkontoret@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På Skolnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från och med årsskiftet 2014/2015 som en verksamhet under kommunstyrelsens förvaltning.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Personal

Relaterade tjänster