StartKontoret för Utbildning och Arbetsmarknad
Kontaktobjekt

Kontoret för Utbildning och Arbetsmarknad

Publicerad 2017-02-20
Uppdaterad 2021-11-04 07:42

Adress: Stora torget 1, Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-774 46
E-post: utbildning.och.arbetsmarknad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från och med årsskiftet 2014/2015 som en verksamhet under kommunstyrelsens förvaltning.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Anknytningar

Personal