StartGymnasieskolor i kommunen
Kontaktobjekt

Gymnasieskolor i kommunen

Publicerad 2016-05-30
Uppdaterad 2019-04-17 14:50

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Gymnasieskolor i kommunen.