StartFörskolor - kommunala
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-19
Uppdaterad 2019-04-17 14:49

Adress: Stora torget 1, Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Förskolor i kommunen.