StartKilbo förskola
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2022-03-15 08:00

Adress: Kilbo skola 126, 733 62 Västerfärnebo

Telefon: 0224-74 80 20

E-post: helena.calissendorff@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Kilbo förskola ligger i Sala kommuns nordvästra del i Västerbykil. Förskolan har 3 avdelningar och ligger i anslutning till Kilbo skola.

Hur vi arbetar

Kilbo förskola är en mindre förskola i nära samverkan med Kilbo skola. Närheten till skolan och gemensamma aktiviteter med framför allt Kilbo fritids gör att övergången mellan förskola och skola inte blir något stort steg för barnen. De har redan hunnit bekanta sig både med skolans personal och med de äldre barnen, något som skapar en trygghetskänsla.

På Kilbo förskola finns tre avdelningar. Barngrupperna är åldersindelade. För att stärka barnens självkänsla, främja sammanhållningen och lärandet arbetar vi på alla avdelningar regelbundet i mindre grupper. Vi har också mycket samarbete mellan avdelningarna.

Alla avdelningar på Kilbo förskola arbetar med olika värdegrundsmaterial, t.ex. "Tio små kompisböcker".

Vi har en fantastiskt fin utegård som är under ständig utveckling utifrån barnens intresseområden.

Vårt mål är att varje barn ska få utvecklas i sin egen takt i en stimulerande, trygg och lärorik miljö under sin tid på förskolan.