StartSkolkansliet (Utbildning och arbetsmarknad)
Kontaktobjekt

Skolkansliet (Utbildning och arbetsmarknad)

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2021-08-05 13:58

Adress: Rådhusgatan 4 B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: .
E-post: utbildning.och.arbetsmarknad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Centrala funktioner för ledning, utveckling och administration för Utbildning och arbetsmarknad.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Anknytningar

Personal