StartSkolkansliet (Barn och utbildning)
Kontaktobjekt

Skolkansliet (Barn och utbildning)

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2019-11-12 09:21

Adress: Rådhusgatan 4 B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: .
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Centrala funktioner för ledning, utveckling och administration för Barn och utbildning.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Anknytningar

Personal