StartSkolkansliet (Utbildning och arbetsmarknad)
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2021-11-29 13:13

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

E-post: utbildning.och.arbetsmarknad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Centrala funktioner för ledning, utveckling och administration för Utbildning och arbetsmarknad.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Anknytningar

Personal