StartJohan Melin, Tf. chef Mediaenheten
Kontaktperson

Johan Melin, Tf. chef Mediaenheten

Publicerad 2016-10-26
Uppdaterad 2021-01-18 09:24

Ärenden

Supportansvarig för kommunens skolportal (Schoolsoft) Kan vara lärare och elever behjälplig med MIK-undervisning och programering.

Adress:
Telefon: 0224- 74 81 50
Fax: .
E-post: johan.melin@skola.sala.se
Postadress: Rådhusgatan 4B, Sala