StartJohan Melin, IT-pedagog
Kontaktperson

Johan Melin, IT-pedagog

Publicerad 2016-10-26
Uppdaterad 2020-02-11 14:45

Ärenden

Supportansvarig för kommunens skolportal (Schoolsoft) Kan vara lärare och elever behjälplig med MIK-undervisning och programering.

Adress:
Telefon: 0224- 74 81 50
Fax: .
E-post: johan.melin@skola.sala.se
Postadress: Rådhusgatan 4B, Sala