StartMagdalena Sundström, handläggare
Kontaktperson

Magdalena Sundström, handläggare

Publicerad 2017-08-28
Uppdaterad 2018-09-03 10:46
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4B
Telefon: 0224-74 80 14
Fax: .
E-post: magdalena.sundstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala