StartKila skola år F-6
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-09
Uppdaterad 2024-05-15 07:59

Adress: Lindgårdsvägen 12, 733 94 Sala

Telefon: 0224-74 84 43

E-post: ann-sofie.hedlund@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Kila skola ligger i Kila, strax söder om Sala. Skolan har elever från förskoleklass till år 6 samt fritidshem.

Ledningen har ordet

Kila skola och fritidshemmets verksamhet utformas på sätt som främjar goda relationer och trygga lärmiljöer. Alla på Kila skola ska känna motivation, lust att lära. Vi arbetar undersökande och entreprenöriellt.  Eleverna får utvecklas och utmanas i sin egen takt.

Vi har en fantastisk skolgårdsmiljö som vi använder både till lek och som klassrum.