StartResursenheten Barn och Utbildning
Kontaktobjekt

Resursenheten Barn och Utbildning

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2020-09-11 10:15

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-748012, 0224-748017

Fax: .
E-post: resursenheten.skf@sala.se
Postadress: Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vikarieförmedling inom skola, förskola och fritidshem.