StartAnna Rydstedt, Förvaltningssekreterare
Kontaktperson

Anna Rydstedt, Förvaltningssekreterare

Publicerad 2016-08-16
Uppdaterad 2018-08-27 08:48

Ärenden

Sekreterare i skolnämnden.

Adress: Rådhusgatan 4 B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 80 04
Fax: .
E-post: anna.rydstedt@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala