StartRansta skola år F-6
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-08
Uppdaterad 2020-12-11 07:53

Adress: Kärrbäcksbovägen 27, 733 73 Ransta

Telefon: 0224-74 85 14

E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Ransta skola ligger i samhället Ransta i Sala kommuns södra del. Skolan och förskolan flyttade in i en helt nybyggd skola i januari 2019. Skola, fritids och förskola ryms numera inom samma byggnad. Ransta är en F-6 skola.

Ledningen har ordet

I Ransta skola går ca 140 elever i förskoleklassen till årskurs 6, vårt fritidshem har ca 80 barn inskrivna.

Vi arbetar för att elever och personal ska känna arbetsglädje, delaktighet, gemenskap och att alla ska uppleva trygghet och arbetsro. Det är viktigt med goda relationer mellan personal och elever och med vårdnadshavare.  Ett förtroendefullt samarbete med hemmet är en förutsättning för barnets möjligheter att få en gynnsam utveckling, kunskapsmässigt såväl som socialt. Vi är en TL skola vilket innebär att elever ansvarar för rastaktiviteter vilket bidrar till större gemenskap. Rörelse är också en viktig del av vår verksamhet och därför har vi infört Aktivitetspass alla dagar som eleverna inte har idrott.

Målsättning för Ransta skola

Vi vill ha en skola som präglas av
Trygghet - Att alla känner trygghet i sin skolmiljö
Glädje - Alla barn upplever glädje av att komma till och vistas i skolan
Utmaningar - Att barnen ställs inför utmaningar i skolan, vilket gör att barnen stimuleras och motiveras att utveckla sitt lärande