StartTurbo förskola
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2021-06-15 14:57

Adress: Gruvvägen 43, 733 34 Sala

Telefon: Orange: 0224-74 83 65, Grön: 0224-74 83 62, Blå: 0224-74 83 63, Röd: 0224-74 83 64

Fax: .
E-post: Turbo.forskola@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Turbo Förskola ligger vid södra infarten till Sala i närheten av gamla vattentornet och nära en skog. Förskolan har 4 avdelningar. På Röd och Blå går våra 1-3-åringar och på Orange och Grön går våra 3-5-åringar. Här arbetar vi med entreprenörskap som förhållningssätt. Barn är kompetenta och kan. Här har barnen inflytande! Verksamheten utformas utifrån barnens intressen och behov.

Ledningen har ordet

Välkommen till Turbo förskola där vi har fyra avdelningar, två för de yngre barnen upp till 3 år och två för de äldre barnen mellan 3-5 år.

Förskolan ligger i ett område med närhet till skog och lekpark. För att kunna utforska större områden i Sala har vi två el-cyklar till förfoganden. I vårt kök har vi utbildad kock som lagar maten från grunden och använder främst ekologiska råvaror.

Vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö 18 och försöker nå målen främst genom lek, där samspel och kommunikation är en viktig del i lärandet. Vi använder pedagogisk dokumentation för att planera och utvärdera verksamheten. Pedagogisk dokumentation ger pedagogerna möjlighet att utgå ifrån det som sker hos barnen, vad barnen intresserar sig för och vad barnen vill undersöka. 

Mina medarbetare har hög kompetens och är barnskötare och förskollärare.

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende till oss och känner tillit. Alla barn ska känna trygghet hos oss och veta att de är välkomna.

Du som förälder är alltid välkommen att vara med på förskolan, att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.

/Anna-Lena Persholt, rektor

 

 

 

Vår vision

Hos oss på Turbo förskola vill vi

att barnet ska känna trygghet, glädje, nyfikenhet och lust att lära.

Barnet ska känna ” Jag vill - Jag kan - det vet jag!”

Tillsammans möter vi framtiden!

Allmän information

Föräldraaktiv inskolning

Vår inskolning är idag 10 dagar, varav fyra hela dagar deltar du som vårdnadshavare i verksamheten med ditt barn. Ibland kan inskolningen ta längre tid och då är ni med den tid ert barn har behov av er närvaro för att bli tryggt.

Sjukanmälan

Sjukanmälan eller annan frånvaroanmälan görs på SchoolSoft eller till respektive avdelning.

  • Grön     0224 - 74 83 62
  • Blå        0224 - 74 83 63
  • Röd       0224 - 74 83 64
  • Orange 0224 - 74 83 65

Besök 

Vill ni besöka oss ta kontakt med rektor Anna-Lena Persholt 0224-748061.

Försäkringar

Alla barn som vistas i Sala kommuns förskolor och skolor är olycksfallsförsäkrade hos Protector försäkring.