StartTurbo förskola
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2024-02-13 11:01

Adress: Gruvvägen 43, 733 34 Sala

Telefon: Hjortronet: 0224-74 83 65, Ärtan: 0224-74 83 62, Blåbäret: 0224-74 83 63, Lingonet: 0224-74 83 64

E-post: Turbo.forskola@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Turbo Förskola ligger vid södra infarten till Sala i närheten av gamla vattentornet och nära en skog. Förskolan har 3 avdelningar som heter Lingonet, Hjortronet och Ärtan, barnens ålder på avdelningarna är 1-5-åringar. Vår verksamhet planeras utifrån förskolans läroplan. För att kunna utforska större områden i Sala har vi tre el-cyklar till förfoganden.

Ledningen har ordet

Välkommen till Turbo förskola där vi har tre avdelningar, åldrarna på barnen är 1-5 år.

Förskolans verksamhet styrs av skollagen och en läroplan, Lpfö18. Förskolans arbete grundar sig på dessa dokument och
vårt mål är att erbjuda dig och ditt barn en bra förskola. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla utbildningen och förbättra vår verksamhet.

Lek, samspel och kommunikation är en viktig del i barnets lärandet. Vi använder pedagogisk dokumentation för att planera och utvärdera verksamheten. Dokumentationen ger pedagogerna möjlighet att utgå ifrån det som sker hos barnen, vad barnen intresserar sig för och vad barnen vill undersöka. 

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende till oss och känner tillit. Alla barn ska känna trygghet hos oss och veta att de är välkomna.

/Anna-Lena Persholt, rektor

 

 

 

Vår verksamhet

På vår förskola samarbetar vi över avdelningarna och sätter barnen i fokus. Vi hjälps åt på morgonen/eftermiddagar. Det är viktigt för oss att alla ska känna sig hemma i hela huset och känna trygghet med all personal.

Vi lägger extra tyngd på barnens språkliga och sociala utveckling. Där tar vi tillvara de vardagliga situationerna för att stödja och stimulera barnens utveckling, samt stärka barnens tillit till den egna förmågan. 

Att kunna samarbeta och lära sig ta hänsyn till varandras olikheter är också något vi tränar på.
Vi tillbringar mycket tid utomhus i alla väder, och barnen får stort utrymme för fri lek. 

Vår förskola utbildar även blivande förskollärare och de kommer från Mälardalens universitet. Att vara övningsförskola innebär  en ökad samverkan mellan MDU och verksamheterna genom bland annat kompetensutvecklande seminarier för handledare, kombinationstjänster för yrkesskickliga lärare samt forskning- och skolutvecklingsprojekt.

Vår vision

Hos oss på Turbo förskola vill vi

att barnet ska känna trygghet, glädje, nyfikenhet och lust att lära.

Barnet ska känna ” Jag vill - Jag kan - det vet jag!”

Tillsammans möter vi framtiden!

Allmän information

Föräldraaktiv inskolning

Vår inskolning är idag 10 dagar, varav fyra hela dagar deltar du som vårdnadshavare i verksamheten med ditt barn. Ibland kan inskolningen ta längre tid och då är ni med den tid ert barn har behov av er närvaro för att bli tryggt.

Sjukanmälan

Sjukanmälan eller annan frånvaroanmälan görs på SchoolSoft eller till respektive avdelning.

  • Ärtan     0224 - 74 83 62
  • Blåbäret        0224 - 74 83 63
  • Lingonet       0224 - 74 83 64
  • Hjortronet 0224 - 74 83 65

Besök 

Vill ni besöka oss ta kontakt med rektor Anna-Lena Persholt 0224-748061.

Försäkringar

Alla barn som vistas i Sala kommuns förskolor och skolor är olycksfallsförsäkrade hos Svedea försäkring.