StartTurbo förskola kök
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-10-19
Uppdaterad 2018-10-24 13:49

Adress: Gruvvägen 43. 733 34 Sala

Telefon: 0224-74 74 57

Fax: 0224-67 78 00
E-post: maltidsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Här tillagas all mat till Turbo förskola.

Personal och underenheter

Tillhör enhet

Anknytningar

Relaterade kategorier