StartOrange
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2018-10-30 12:53

Adress: Gruvvägen 43, 733 34 Sala

Telefon: 0224-74 83 65

Fax: 0224-67 78 00
E-post: turbofsk.orange@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Orange är en av avdelningarna för 3-5-åringar på Turbo förskola.