StartLeila Baker, Rektor, Emmylund, Första steget och kommunala dagbarnvårdarna
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-23
Uppdaterad 2021-04-23 13:01

Ärenden

Chef för Emmylund och Bellanderska förskolan och Öppna förskolan

Adress: Hyttgatan 67, 733 32 Sala
Telefon: 0224-74 80 65
Fax: 0224-774 46
E-post: leila.baker@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala