StartAvdelning Blå, Turbo förskola
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2019-05-07 16:09

Adress: Gruvvägen 43, 733 34 Sala

Telefon: 0224-74 83 63

Fax: 0224-67 78 00
E-post: turbofsk.bla@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Blå är en av avdelningarna för 1-3-åringar på Turbo förskola.