StartÅby förskola
Kontaktobjekt

Åby förskola

Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2019-03-28 13:24
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Assar Janssons väg 4, Saladamm, 733 91 Sala

Telefon: 0224-74 83 92

Fax: .
E-post: carina.andersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Åby förskola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Förskolan har en syskonavdelning och ligger i anslutning till Åby skola.

Välkommen till Åby förskola

Åby förskola  består av avdelningen Myrstacken med barn i åldrarna 1–6 år. Förskolan sitter ihop med skolan och ligger i Saladamm. 

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende för oss och känner tillit. Alla barn ska känna trygghet hos oss och känna att de är välkomna och har roligt.

På Åby förskola/skola finns ett aktivt föräldraråd, där du som vårdnadshavare kan vara med och påverka och bidra med din kompetens tillsammans med vår pedagogiska kompetens. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.

Hur vi arbetar

Myrstacken erbjuder en miljö som stimulerar till lek, utforskning och kreativitet där barnen får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barnen bemöts med förståelse och respekt och uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter likväl som att ta ansvar för egna handlingar.

Verksamheten styrs av skollagen och förskolans Läroplan (Lpfö 98/10). Detta innebär bland annat att vi jobbar med ämnen som språk, matematik, teknik och motorik. Vi presenterar dessa ämnen för barnen genom pedagogiska grupper men även genom lek. Leken är den viktigaste metoden för lärande och det ska ske under lustfyllda omständigheter.

Barnens läroprocess dokumenteras genom barnens portfolio med hjälp av kamera och lärplatta. I dessa portfolios dokumenterar vi även ritutveckling, barnens lek och pyssel, samt våra traditioner. På Myrstacken arbetar vi för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och pedagoger.

Vi har en gemensam värdegrund som präglar vår verksamhet. Vi har även arbetat fram en likabehandlingsplan där vi bland annat har som mål att ge barn och föräldrar större delaktighet/insyn i verksamheten. Vi jobbar även mot kränkande behandling, det arbete sker både förebyggande och aktivt.

Vi är ute varje dag och motiverar och aktiverar alla barn. De stora barnen får gå med skolan till skogen samt leka på skolgården några dagar i veckan. Vi har rörelse- och sånglekar för alla barnen varje vecka.

Praktisk information

 • Hämtning och lämning
  För att undvika eventuella missförstånd, var vänlig meddela om någon annan än förälder hämtar barnet. Vid försening, mer än 15 minuter, ring gärna och meddela förskolan.
 • Sjukdom
  Allmäntillståndet är det viktigaste när ditt barn är eller har varit sjukt; barnet ska orka vara med på förskolan. Vid somliga sjukdomar finns riktlinjer för hemmavarandets längd. Ring gärna och meddela när ditt barn är sjukt samt när ni tänkt återkomma.  
 • Ledighet
  Om ni ska vara lediga någon dag så meddela oss gärna detta i förväg eller per telefon.
 • Kläder
  Vi är ofta ute så barnen behöver ha kläder anpassade till alla väderlekar.  För enkelhetens skull är det bra om barnens kläder är märkta. Om barnet använder blöjor så tas dessa med hemifrån.
 • Försäkringar
  Alla barn är försäkrade under resan till och från, samt under vistelsen i, förskolan och fritids.
 • Samarbete med fritids
  Vi samarbetar med fritids på morgnar och kvällar, detta innebär att förskolan tar emot ALLA barn fram till 07:00 samt att fritids somliga dagar tar hand om barnen efter 16:30.
 • Måltider
  • Frukost intas på Myrstacken klockan 07:30
  • Lunchen äter vi i matsalen vid 11:15
  • Mellanmål intas på Myrstacken klockan 14:30

Våra traditioner

 • Sommarfest
  I juni varje år har vi en sommarfest då föräldrarna är välkomna hit. Stående inslag är att vi har picknick tillsammans och att barnen har en uppvisning men även andra aktiviteter förekommer. 
 • Maskerad
  I oktobermånad har vi maskerad på Myrstacken. Barnen kommer utklädda, får visa upp sig och sedan har vi lite disco.  
 • Lucia
  På eller i samband med Lucia håller vi ett luciafirande på Myrstacken. Vi går då i ett luciatåg och framför sedan några sånger för föräldrarna. Sedan avslutar vi med att fika.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier